Նախկին Նախագծեր

Ծրագրի անվանում՝ Covid-19 անդրադարձում

Իրականացնող՝ Հանրային լրագրության ակումբ

Աջակից՝ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ

Ծրագրի ժամկետներ՝ 01.09.2021 – 31.01.2022

Բյուջեն՝ 8.000 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի նպատակ՝

Ծրագրի նպատակն է իրազեկման ոչ ավանդական ձևաչափերով, ինչպիսին է սոցիալական գովազդը, SMS հաղորդագրությունը, մամուլի հաղորդագրությունները, խթանել Հայաստանում և հայախոս համայնքում հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը համավարակի և համավարկի դեմ պատվաստումների վերաբերյալ՝ բացատրական նյութի ստեղծման, վավերագրական ֆիլմի և հանրային քննարկումների անցկացման միջոցով՝ թիրախավորելով Շիրակի և Լոռու մարզերը։

Ծրագրի խնդիրներ՝

  • Ստեղծել համավարկի և դրա դեմ պատվաստումների վերաբերյալ լրագրողական-բացատրական մեկ նյութ՝ լոնգրիդ ձևաչափով և հանրայնացման միջոցով այն հասանելի դարձնել հասարակությանը։
  • Ստեղծել մինչև 20 րոպե տևողությամբ վավերագրական մեկ ֆիլմ համավարակի և դրա դեմ պատվաստումների վերաբերյալ՝ հենվելով անհատական մարդկային պատմությունների, փորձառության և մասնագիտական ու փորձագիտական հարցազրույցների վրա։
  • Իրականացնել մեկական հանրային քննարկումներ Շիրակի և Լոռու մարզերում՝ բժշկական համայնքի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ներգրավման միջոցով։


Share via
Send this to a friend