Նախկին Projects

Ծրագրի անվանում՝ Մեծահասակների հզորացում մեդիագրագիտությամբ 

Իրականացնող, գործընկեր կազմակերպություններ՝ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրային լրագրության ակումբ

Ծրագրի աջակից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

Ծրագրի ժամկետներ՝ 2021 թ․ մայիս – 2021 թ․ դեկտեմբեր 

Բյուջեն՝ 44.860 եվրո

Ծրագրի նպատակն էր ստեղծել մեդիագրագետ հասարակություն և նվազագույնի հասցնել ապատեղեկատվության պատճառած վնասը մեծահասակների շրջանում` մեդիակրթության, իրազեկվածության բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցով:

Տարբեր գործողությունների միջոցով ծրագիրը նպաստել է Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի 35-65 տարեկան մեծահասակների մեդիագրագիտության բարձրացմանը: Ծրագրի թիրախային խմբի ընտրությունը պայմանավորված էր նաև այն հանգամանքով, որ երիտասարդները հակված են ունենալ մեդիագրագիտության ավելի բարձր մակարդակ և ավելի շատ հնարավորություններ են ստանում կատարելագործելու իրենց հմտությունները, քան մեծահասակները:

Ծրագրի թիրախային խմբում նաև այն մարդիկ էին, ովքեր հասարակության մեջ իրենց սոցիալական անապահով դիրքի պատճառով ունեն միայն սահմանափակ հասանելիություն արժանահավատ նորություններին, դրանց վերլուծությանը: Արդյունքում, նրանք չեն կարողանում ընկալել տեղական և համաշխարհային իրադարձություններն ու զարգացումներն ամբողջությամբ և իրենց բարդությամբ, ինչը, խոցելի է դարձնում նրանց՝ ապատեղեկատվության տարածման համատեքսոոմ։ 

Ծրագրի շրջանակում վերապատրաստվել են ավելի քան 150 մեծահասակներ՝ Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերից, իսկ շուրջ 650-ը հասանելիություն ունեցել հանրային միջոցառումներին, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակում ստեղծված մեդիագրագիտության կարողություններին խթանող ռեսուրսներին: 

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը, որպես ծրագիրն իրականացնող կազմակերպություն պատասխանատու է եղել ծրագրի կրթական և իրազեկման միջոցառումներն իրականացնելու և մեծահասակների մեդիագրագիտության կարիքների գնահատման համար։ 

ՀԼԱ-ն, որպես ծրագրի գործընկեր պատասխանատու է եղել հետևյալի համար՝ մեդիագրագիտության կրթական գործիքների մշակում (սեղանի խաղ, իրազեկման տեսահոլովակներ, տպագրական նյութեր), կրթական և իրազեկման միջոցառումների իրականացում, իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջամտություններ (փաստերի ստուգման նյութերի հրապարակում, մեդիագրագիտության մարզային միջոցառումներում և հանրային քննարկումներ): Share via
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Send this to a friend