Հայտարարություններ

Ծրագրերի օգնականի թափուր հաստիք՝ ՀԼԱ-ում

ՀԱՍՏԻՔԸ՝ Ծրագրերի օգնական

 ՎԱՅՐԸ` Երևան

 ԴԻՄԵԼՈւ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ` Սեպտեմբերի 21-ը ներառյալ

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՍԿՍԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ՝ Նոյեմբերի 1

 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ «Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ

 ԴՐՈՒՅՔԸ՝ Լրիվ

 

 Հանրային լրագրության ակումբը փնտրում է ակտիվ, փորձառու և պատասխանատու աշխատակցի՝ կազմակերպության Ծրագրերի օգնականի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար։

Մենք փնտրում ենք գործընկերոջ, ով աշխատասեր է, նորարար, նախաձեռնող, սիրում է թիմային աշխատանքը, հարգում է վերջնաժամկետները։

Հիմնական պարտականությունները՝

 • Աջակցել կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերի գործողություններին և իրականացմանը` կատարելով ծրագրերի ղեկավարի և կազմակերպության ղեկավարի հանձնարարությունները։
 • Աշխատանքը կատարել ՀԼԱ և դրամաշնորհառու կազմակերպության ներքին ընթացակարգերին և պահանջներին համապատասխան։
 • Պատասխանատու լինել ծրագրերի գործողություններից բխող աշխատանքների պլանավորման, իրականացման համար, կազմել գործողություններից բխող աշխատանքային պլաններ։
 • Մշակել, պատրաստել ծրագրերի մասին իրազեկման նյութեր, սահիկաշարեր, սոցիալական մեդիայում իրազեկման նպատակով ստեղծվող բովանդակություն, նպաստել դրա տարածմանը։ Ապահովել ծրագրերի մասին ստեղծվող մեդիա բովանդակության հրապարակումները ՀԼԱ կայքերում, սոցիալական ցանցերում։
 • ՀԼԱ ծրագրերի ղեկավարի, ՀԼԱ ղեկավարի հանձնարարությամբ համակարգել ծրագրերի գործողությունների համապատասխան բաղադրիչները։
 • Մասնակցել ծրագրերի համար մասնագետների, փորձագետների ընտրության գործընթացներին՝ պատրաստելով ընտրության համար անհրաժեշտ համապատասխան փաստաթղթերը։
 • Ներգրավվել ծրագրերի մոնիթորինգի ու գնահատման գործընթացներում՝ իրականացնելով տվյալների հավաքագրումը՝ համաձայն մշակված պլանի։
 • Համակարգել ծրագրային միջոցառումների մասնակիցների հավաքագրման  գործընթացը։
 • Ստեղծել ծրագրի հանրայնացման համար անհրաժեշտ նյութերը՝ համագործակցելով Հաղորդակցության մասնագետի հետ։
 • Տեղեկացնել Ծրագրերի ղեկավարին ծրագրային արդյունքներին վերաբերող բոլոր հնարավոր ռիսկերի և խոչընդոտների մասին։ Պատրաստել կատարած աշխատանքների մասին ծրագրային հաշվետվություններ։
 • ՀԼԱ ծրագրերի ղեկավարի, ՀԼԱ ղեկավարի համաձայնությամբ ներկայացնել ՀԼԱ-ն և ծրագրերը՝ տարբեր հանդիպումների և համաժողովների ժամանակ։
 • Ապահովել աշխատանքային փաստաթղթերի պատշաճ կերպով պահպանումը, արխիվացումը և գաղտնիությունը։
 • Մշակել և խթանել արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ ՀԼԱ գործընկերների և գործընկեր կառույցների միջև դրամաշնորհառուների և շահառուների հետ, ինչպես նաև ստեղծել և պահպանել համագործակցային ներդաշնակ մթնոլորտ: Մասնակցել ՀԼԱ ինստիտուցիոնալ զարգացման գործընթացներին։
 • Անհրաժեշտության դեպքում մշակել ծրագրերի թեմաներին առնչվող համառոտագրեր։
 • Կազմել հանդիպումների ու ժողովների արձանագրություններ։ Կազմել հանդիպումների ու ժողովների օրացուցային պլաններ` կիրառելով առցանց գործիքներ։
 • Տրամադրել ընդհանուր վարչական և տեխնիկական աջակցություն, այդ թվում՝ փաստաթղթերի սքանավորում և պատճենահանում։
 • Կազմակերպել աշխատակիցների և հյուրերի ճամփորդությունները, կեցավայրերի ամրագրումը։
 • Կազմել և պահպանել կոնտակտային տվյալների ցանկեր, համակարգել կոնտակտային բազաները։
 • Պահպանել և արխիվացնել ծրագրային ու ընդհանուր ֆայլերը՝ պատշաճ ու ապահով կերպով։
 • Հետևել և ապահովել գրասենյակի տարածքի, պարագաների և սարքավորումների պատշաճ վիճակը։
 • Անհրաժեշտության և/կամ ծրագրային կարիքներից ելնելով՝ թարմացնել ՀԼԱ-ին առնչվող առցանց հարթակները։  Կատարել ուղիղ հեռարձակումներ կազմակերպության միջոցառումներից։
 • Ներգրավվել կազմակերպության համար այդ պահին առաջնահերթ համարվող ծրագրերում՝ համակարգման, ադմինիստրատիվ աշխատանքների ու բովանդակային նյութեր ստեղծելու նպատակով։
 • Նպաստել կազմակերպության գործունեության սահուն, անխափան ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքին՝ ապահովելով աշխատանքների բարձր որակ, վերջնաժամկետների նկատմամբ հարգանք, հանձնարարությունների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք։
 • Կազմակերպության ղեկավարի որոշմամբ ներգրավվել այդ պահին առաջնահերթ համարվող ծրագրային գործողություններում։

Պահանջվող հմտությունները և փորձը՝

 • Բարձրագույն կրթություն՝ լեզվաբանական, լրագրության, կառավարման, հաղորդակցության կամ համանման ոլորտներում։
 • Նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ՝ նախագծերի, ծրագրերի համակարգման ոլորտում։
 • Սոցիալական մեդիա գործիքների իմացություն, դրանց կիրառման փորձ՝ աշխատանքային գործընթացում։
 • Անգլերենի և ռուսերենի խոսակցական մակարդակ։
 • Վերջնաժամկետների նկատմամբ պատասխանատվություն ու դրանց պահպանում։
 • Թիմում աշխատելու կարողություն, աշխատանքում համագործակցային սկզբունքներ։
 • Խնդիրների՝ խաղաղ ճանապարհով լուծման հմտություններ և կարողություններ։
 • Բազմաբնույթ առաջադրանքների կատարման հմտություններ։
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ։
 • Նոր գիտելիքներ և կարողություններ ձեռք բերելու պատրաստակամություն։

Աշխատանքին դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլ. փոստին` [email protected]՝ նամակի թեմա դաշտում նշելով՝ «Project_ Assistant_NAME_SURNAME»:

Խնդրում ենք ինքնակենսագրականում նշել առավելագույնը երեք նախկին ղեկավարների և նրանց կոնտակտային տվյալները, ովքեր կարող են Ձեր մասին կարծիք հայտնել։

Կազմակերպությունը կապ կհաստատի միայն հարցազրույցի համար ընտրված թեկնածուների հետ։

Նախնական ընտրությունն անցած դիմորդներին հնարավորություն է ընձեռվելու ծանոթանալ աշխատանքային պարտականություններին ու բնույթին, փորձել սեփական ուժերը երկշաբաթյա ժամանակահատվածում։Բաժանորդագրվել կայքի նորություններին

Share via
Send this to a friend