Հայտարարություններ

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն՝ Ծրագրի ղեկավար

Սկիզբ՝ Հոկտեմբեր 2019

Աշխատաժամանակը՝ լրիվ դրույքաչափ

Պայմանագրի ժամկետ` 3 ամիս՝ երկարաձգելու հնարավորությամբ

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան

Դիմելու վերջնաժամկետը` Սեպտեմբերի 11, 2019թ.

Նկարագիր․ Հանրային լրագրության ակումբը փնտրում է ծրագրի ղեկավարի՝ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային հայացք՝ փակ աշխարհին․ մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանի փակ հաստատություններում» ծրագրում աշխատելու համար։

Աշխատանքի նկարագիրը․ Հաջողակ թեկնածուն համագործակցելու է կազմակերպության ղեկավարի և ծրագրի մեջ ներգրավված թիմի մյուս անդամների հետ և ապահովելու է բյուջեի սահմաններում ծրագրի բոլոր գործողությունների ժամանակին իրականացումը՝ ՀԼԱ-ի և դոնորների քաղաքականությանը և ընթացակարգերին համաձայն: Նա կառավարելու և վերահսկելու է ծրագրի իրականացումը, ներկայացնելու է ՀԼԱ-ն, համակարգելու և հաղորդակցվելու է դոնորների, համահիմնադիրների, գործընկերների և այլ հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ: Անհրաժեշտության դեպքում ծրագրի համակարգողը կներկայացնի ՀԼԱ-ի գործողությունները` դոնորներին, համագործակցող գործակալություններին, պետական հաստատություններին և այլ շահագրգիռ անձանց: Ծրագրի համակարգողի պաշտոնը ենթադրում է էական փորձ մեծածավալ նախագծերի կառավարման և ծրագրերի գնահատման հարցում՝ գերադասելի է մարդու իրավունքների ոլորտում: Այն նաև պահանջում է աշխատանքային հաղորդակցման հիանալի հմտություններ  ազգային և միջազգային կազմակերպությունների լայն շրջանակի մասնագետների և անձնակազմի հետ, գերազանց կառավարման, առաջնորդության և հաղորդակցման հմտություններ: Թեկնածուն պետք է ունենա նաև պրեզենտացիա ներկայացնելու կարողություններ, շահագրգիռ կողմերի և գործընկերների հետ բանակցելու հմտություններ:

Ծրագրի համակարգողի աշխատանքային պահանջներն են․

 • Վերահսկել ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային հայացք՝փակ աշխարհին․ մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանի փակ հաստատություններում» ծրագրի հետ կապված գործողությունները և ապահովել հաղորդակցությունը ՀԼԱ-ի գործընկերների և ոլորտի աշխատակիցների հետ:
 • Մշակել և ճշգրտել ծրագրի ռազմավարությունը և աշխատանքային պլանները
 • Ապահովել համագործակցող գործընկերների հետ սերտ համագործակցությունն ու համակարգումը` նշված միջոցառումների սահուն իրականացման համար
 • Ապահովել ծրագրի գործունեության համապատասխանությունը դոնոր կազմակերպության քաղաքականությանը և կանոնակարգերին
 • Պատասխանատու լինել ծրագրի մշակման և իրականացման համար, վերահսկել ծրագրի պլանավորումը, բյուջետավորումը, գործողությունների պլանները, ինչպես նաև ծրագրի հաղորդակցման միջոցները
 • Ապահովել ներքին շահագրգիռ կողմերի կարիքները/ակնկալիքները և խթանել թափանցիկությունը կազմակերպության հաղորդակցության միջոցով
 • Ապահովել ծրագրում ներգրավված աշխատակազմի հստակ աշխատանքային ուղղվածությունը
 • Վերստուգել ծրագրի աշխատանքային պլանների և հաշվետվությունների պատրաստումը
 • Առաջնորդել և մոտիվացնել ծրագրի թիմին, վերահսկել ծրագրի գործողությունները և ծրագրի ծախսերը,  համակարգել աշխատանքը խորհրդատուների և կամավորների հետ
 • Ապահովել ծրագրի և անձնակազմի գործերի պատշաճ կերպով պահպանումը և գաղտնիությունը
 • Ցուցաբերել ճկունություն և ստեղծարարություն,  վերհանել ծրագրի խնդիրները,  առաջարկել նորարարական լուծումներ
 • Ապահովել ծրագրի նպատակների, աշխատակիցների և գործընկերների հետ կապը
 • Պահանջվող արդյունքների հետ կապված ցանկացած ռիսկերի կամ խնդիրների մասին տեղեկացնել ծրագրի ղեկավարին
 • Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ դոնորների/գործընկերների համար զեկույցների պատրաստում
 • Հանդիպումների և ֆորումների/գիտաժողովների ընթացքում նախագծի կարևոր իրադարձությունների ներկայացում
 • Շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ աշխատանքային կապերի մշակում և խթանում
 • Համապատասխան կազմակերպությունների վերհանում, ռազմավարական դաշինքների ձևավորում համագործակցության և ծրագրի ազդեցության ընդլայնման և ամրապնդման համար
 • Ներգրավում ֆոնդահայթայթման գործունեության մեջ
Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա ծրագրի ղեկավարման փորձ, զեկույցների և առաջարկությունների մշակման և վերլուծական հմտություններ
 • Ծրագրային առաջարկներ և հաշվետվություններ գրելու գերազանց կարողություններ
 • Կառավարության, դոնորների, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձ
 • ՏՏ գիտելիքներ (MS Office)
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, ռուսերենի լավ իմացություն
Անձնական որակներ
Ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա հետևյալ հմտությունները
 • Վարվել էթիկապես ընդունելի եղանակով․ հասկանալ էթիկական վարքագիծը և բիզնեսի գործելակերպը և ապահովել, որ սեփական վարքագիծը և այլոց վարքագիծը համահունչ լինեն այս ստանդարտներին և կազմակերպության արժեքներին:
 • Արդյունավետ շփման կարողություն՝ հաղորդակցման արդյունավետ գործիքների օգտագործմամբ
 • Ստեղծարարություն/նորարարություն. կազմակերպության գործողությունները բարելավելու և նոր հնարավորություններ ստեղծելու եղանակների մշակում
 • Մոտիվացնող թիմային աշխատանք. համագործակցություն և արդյունավետ աշխատանք թիմի հետ` խնդիրների լուծման և կազմակերպչական արդյունավետության բարձրացման համար
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություն, իրավիճակի և ռիսկերի ռեալ գնահատում, հստակ որոշումների կայացում, որոնք ժամանակին են և շահեկան կազմակերպության համար
 • Առաջնահերթությունների սահմանում, աշխատանքային գրաֆիկի մշակում, ծրագրի ընդհանուր գործունեության վերահսկում
 • Խնդրահարույց իրավիճակների գնահատում՝ պատճառները պարզելու, համապատասխան տեղեկատվություն հավաքելու և մշակելու, հնարավոր լուծումներ ներկայացնելու, առաջարկություններ անելու և / կամ խնդիրը լուծելու համար:
Աշխատանքային պայմանները
 • Ծրագրի ավագ մենեջերը հիմնականում աշխատելու է գրասենյակային միջավայրում:
 • Ծրագրի ղեկավարը աշխատելու է  աշխատանքային օրերին, խիստ անհրաժեշտության դեպքերում հնարավոր է աշխատել նաև երեկոյան և հանգստյան օրերին։

Ինչպե՞ս դիմել
Եթե դուք համապատասխանում եք վերը նշված պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը, մոտիվացիոն նամակը՝ անգլերենով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին [email protected]։ Նախնական փուլը հաղթահարած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։Բաժանորդագրվել կայքի նորություններին

Share via
Send this to a friend