Հայտարարություններ

Հետազոտություն իրականացնելու հրավեր․ «Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի ապատեղեկատվական հոսքերն ու կեղծ պատմույթները»

Հանրային լրագրության ակումբը (այսուհետ՝ ՀԼԱ) հրավիրում է հետազոտական կազմակերպություններին, անհատ հետազոտողներին դիմելու «Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի ապատեղեկատվական հոսքերն ու կեղծ պատմույթները» թեմայով հետազոտություն իրականացնելու մրցույթին։

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի համատեքստում շրջանառվող ապատեղեկատվական հոսքերը, կեղծ պատմույթները, դավադրապաշտական տեսությունները, որոնք խեղաթյուրում են իրական գործընթացները և խոչընդոտում են ժողովուրդների ու պետությունների միջև հարաբերությունների կառուցմանը։ Հետազոտությունը, վեր հանելով առկա խնդիրները, պետք է գտնի դրանց օրինաչափությունները, ընդհանրությունները, տարբերությունները և առանձնահատկությունները, առաջարկի ռազմավարական հաղորդակցության այնպիսի մոտեցումներ, որոնք կօգնեն հաղթահարել վեր հանված խնդիրներն առնվազն քաղաքացիական հասարակությունների մակարդակում։

Հետազոտության խնդիրներ են՝

 • Մշակել հետազոտական մեթոդաբանություն, որի հիմքում կլինի ավանդական և ժամանակակից մեդիայում, կառավարությունների կողմից շրջանառվող տեղեկությունների և պատմույթների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը։
 • Հետազոտության շրջանակում իրականացվող ուսումնասիրությունները պետք է կենտրոնանան մի քանի կարևոր ժամանակահատվածների՝ 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածը և դրան հաջորդող 6-12 ամիսները (ԼՂ երկրորդ պատերազմ. առաջ և հետո), 2023 թվականի առաջին եռամսյակը (երկարաշարժը Թուրքիայում)։
 • Հետազոտության շրջանակում մշակել ուսումնասիրության մեթոդաբանական, աղբյուրների ընտրության, դրանց վերլուծության չափանիշներն ու մոտեցումները։
 • Հետազոտության սեղանային աշխատանքի փուլում ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա կատարել ֆոկուս-խմբային քննարկումներ Հայաստանի մարզերում՝ հասկանալու վեր հանված կեղծ պատմույթների, ապատեղեկատվության, դավադրապաշտական տեսությունների տարածվածությունը, դրանց ազդեցությունը համայնքային կյանքի և անհատների մակարդակում։
 • Մշակել հետազոտության զեկույցը՝ ներառելով բոլոր բաղադրիչները, մասնավորապես․
  • Զեկույցի տիտղոսաթերթը,
  • Հետազոտության ամփոփագիրը (abstract)
  • Հետազոտության նախաբանը,
  • Հետազոտության նպատակները և խնդիրները,
  • Հետազոտության մեթոդաբանությունը,
  • Հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրված աղբյուրները,
  • Հետազոտության արդյունքները երկու մասով՝ սեղանային և դաշտային աշխատանքների արդյունքները, դրանց վերլուծությունը,
  • Եզրակացությունները՝ իրականացված վերլուծությունների օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների հիման վրա,
  • Ռազմավարական հաղորդակցությունը բարելավելու առաջարկները,
  • Հղումները,
  • Հավելվածները։

Հետազոտության իրականացման համար ՀԼԱ-ն նախատեսում է վեց ամիս ժամանակահատված։ Հետազոտության ավարտին ներկայացվող զեկույցն ուսումնասիրվելու է ՀԼԱ և գործընկեր կառույցների կողմից։ Նախատեսվում են զեկույցի առցանց ներկայացում և քննարկումներ, որոնք կնպաստեն քաղաքացիական հասարակության հարաբերությունների ռազմավարական հաղորդակցության բարելավմանը։

ՀԼԱ-ն խրախուսում է հետազոտական խմբերի և կազմակերպությունների թիմերում ներգրավված լինեն ոչ միայն հետազոտողների, այլև մեդիա դաշտին տիրապետող ինչպես նաև  հաղորդակցության և ռազմավարական հաղորդակցության մասնագետների ներգրավվածությունը։

Դիմելու համար հետաքրքրված խմբերը պետք է ներկայացնեն՝

 • Առաջարկվող հետազոտության հայեցակարգը (մինչև 3 էջ, А4 ձևաչափով՝ 11 տառաչափով, Sylfaen տառատեսակով),
 • Հետազոտությունների իրականացման փորձառությունը նկարագրող/ցուցադրող հղումներ (պորտֆոլիո),
 • Հետազոտական խմբում ներգրավված անձանց ինքնակենսագրականները,
 • Հետազոտության իրականացման գնառաջարկը։

Հայտերը գնահատվելու են ըստ վերոգրյալ նկարագրությունների համապատասխանության՝ ծրագիրն իրականացնող Կոնսորցիումի կողմից։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը մայիսի 31-ն է։ 

Հայտերն անհրաժեշտ է ուղարկել ՀԼԱ ծրագրերի ղեկավար Ալեքսանդր Մարտիրոսյանին՝ [email protected] էլեկտրոնային փոստով՝նամակի թեմա դաշտում նշելով․«Research_#ATNPRR2023_YOUR_NAME»։ Հայտերը, որոնք չեն պարունակի վերոգրյալ փաստաթղթերը կամ կլինեն թերի, չեն դիտարկվելու գնահատման գործընթացում։

————————————

Այս հետազոտությունն իրականացվում է Եվրոպական միության աջակցությամբ։Բաժանորդագրվել կայքի նորություններին

Share via
Send this to a friend