Հայտարարություններ

Հետազոտություն իրականացնելու հրավեր․ «Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի ապատեղեկատվական հոսքերն ու կեղծ պատմույթները»

Հանրային լրագրության ակումբը (այսուհետ՝ ՀԼԱ) հրավիրում է հետազոտական կազմակերպություններին, անհատ հետազոտողներին դիմելու «Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի ապատեղեկատվական հոսքերն ու կեղծ պատմույթները» թեմայով հետազոտություն իրականացնելու մրցույթին։

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի համատեքստում շրջանառվող ապատեղեկատվական հոսքերը, կեղծ պատմույթները, դավադրապաշտական տեսությունները, որոնք խեղաթյուրում են իրական գործընթացները և խոչընդոտում են ժողովուրդների ու պետությունների միջև հարաբերությունների կառուցմանը։ Հետազոտությունը, վեր հանելով առկա խնդիրները, պետք է գտնի դրանց օրինաչափությունները, ընդհանրությունները, տարբերությունները և առանձնահատկությունները, առաջարկի ռազմավարական հաղորդակցության այնպիսի մոտեցումներ, որոնք կօգնեն հաղթահարել վեր հանված խնդիրներն առնվազն քաղաքացիական հասարակությունների մակարդակում։

Հետազոտության խնդիրներ են՝

 • Մշակել հետազոտական մեթոդաբանություն, որի հիմքում կլինի ավանդական և ժամանակակից մեդիայում, կառավարությունների կողմից շրջանառվող տեղեկությունների և պատմույթների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը։
 • Հետազոտության շրջանակում իրականացվող ուսումնասիրությունները պետք է կենտրոնանան մի քանի կարևոր ժամանակահատվածների՝ 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածը և դրան հաջորդող 6-12 ամիսները (ԼՂ երկրորդ պատերազմ. առաջ և հետո), 2023 թվականի առաջին եռամսյակը (երկարաշարժը Թուրքիայում)։
 • Հետազոտության շրջանակում մշակել ուսումնասիրության մեթոդաբանական, աղբյուրների ընտրության, դրանց վերլուծության չափանիշներն ու մոտեցումները։
 • Հետազոտության սեղանային աշխատանքի փուլում ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա կատարել ֆոկուս-խմբային քննարկումներ Հայաստանի մարզերում՝ հասկանալու վեր հանված կեղծ պատմույթների, ապատեղեկատվության, դավադրապաշտական տեսությունների տարածվածությունը, դրանց ազդեցությունը համայնքային կյանքի և անհատների մակարդակում։
 • Մշակել հետազոտության զեկույցը՝ ներառելով բոլոր բաղադրիչները, մասնավորապես․
  • Զեկույցի տիտղոսաթերթը,
  • Հետազոտության ամփոփագիրը (abstract)
  • Հետազոտության նախաբանը,
  • Հետազոտության նպատակները և խնդիրները,
  • Հետազոտության մեթոդաբանությունը,
  • Հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրված աղբյուրները,
  • Հետազոտության արդյունքները երկու մասով՝ սեղանային և դաշտային աշխատանքների արդյունքները, դրանց վերլուծությունը,
  • Եզրակացությունները՝ իրականացված վերլուծությունների օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների հիման վրա,
  • Ռազմավարական հաղորդակցությունը բարելավելու առաջարկները,
  • Հղումները,
  • Հավելվածները։

Հետազոտության իրականացման համար ՀԼԱ-ն նախատեսում է վեց ամիս ժամանակահատված։ Հետազոտության ավարտին ներկայացվող զեկույցն ուսումնասիրվելու է ՀԼԱ և գործընկեր կառույցների կողմից։ Նախատեսվում են զեկույցի առցանց ներկայացում և քննարկումներ, որոնք կնպաստեն քաղաքացիական հասարակության հարաբերությունների ռազմավարական հաղորդակցության բարելավմանը։

ՀԼԱ-ն խրախուսում է հետազոտական խմբերի և կազմակերպությունների թիմերում ներգրավված լինեն ոչ միայն հետազոտողների, այլև մեդիա դաշտին տիրապետող ինչպես նաև  հաղորդակցության և ռազմավարական հաղորդակցության մասնագետների ներգրավվածությունը։

Դիմելու համար հետաքրքրված խմբերը պետք է ներկայացնեն՝

 • Առաջարկվող հետազոտության հայեցակարգը (մինչև 3 էջ, А4 ձևաչափով՝ 11 տառաչափով, Sylfaen տառատեսակով),
 • Հետազոտությունների իրականացման փորձառությունը նկարագրող/ցուցադրող հղումներ (պորտֆոլիո),
 • Հետազոտական խմբում ներգրավված անձանց ինքնակենսագրականները,
 • Հետազոտության իրականացման գնառաջարկը։

Հայտերը գնահատվելու են ըստ վերոգրյալ նկարագրությունների համապատասխանության՝ ծրագիրն իրականացնող Կոնսորցիումի կողմից։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը մայիսի 31-ն է։ 

Հայտերն անհրաժեշտ է ուղարկել ՀԼԱ ծրագրերի ղեկավար Ալեքսանդր Մարտիրոսյանին՝ [email protected] էլեկտրոնային փոստով՝նամակի թեմա դաշտում նշելով․«Research_#ATNPRR2023_YOUR_NAME»։ Հայտերը, որոնք չեն պարունակի վերոգրյալ փաստաթղթերը կամ կլինեն թերի, չեն դիտարկվելու գնահատման գործընթացում։

————————————

Այս հետազոտությունն իրականացվում է Եվրոպական միության աջակցությամբ։Subscribe to our newsletter

Share via
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Send this to a friend