Նորություններ

Մամուլի հաղորդագրություն – Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում

Գործատու-աշխատող հարաբերությունները բարելավելու, դրանք իրավահարաբերություններ դարձնելու և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունն ամրապնդելու նպատակով մեկնարկել է «Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացն աշխատանքային իրավունքների ոլորտում» ծրագիրը:

Այն իրականացնում է «Աշխատանքային իրավունքներ» կոնսորցիումը՝ Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Կոնսորցիումը ստեղծել են չորս կազմակերպություններ՝ «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն, «Պրիզմա» հետազոտական ընկերությունը, «Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ-ն, «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն: Ծրագիրը մեկնարկել է Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված մի շարք բարեփոխումների, Տեսչական մարմնին վերապահված մի շարք նոր լիազորությունների՝ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնելուն զուգահեռ:

«Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքն իր դրույթներով բավարար պայմաններ է ստեղծում աշխատողների և գործատուների փոխադարձ իրավունքերի ու պարտականությունների կարգավորման համար, գործնականում առաջանում են բազմաթիվ խախտումներ: Ոլորտի հիմնական խնդիրներից են աշխատանքային պայմանագրի կնքման պատշաճ ընթացակարգի չպահպանումը, օրենսդրությամբ անհրաժեշտ դեպքերում դրա բացակայությունը, ինչպես նաև օրեսդրական դրույթների իրավակիրառ մեխանիզմների բացակայությունը», – կարծում է «Աշխատանքային իրավունքներ» կոնսորցիումի անդամ «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» ՀԿ նախագահ Վիոլետա Զոփունյանը:

Կազմակերպությունն իր իրավաբանական ներուժով և ջատագովության փորձով ընգրկվել է կոնսորցիումի մեջ՝ նպատակ ունենալով ուսումնասիրել և ամփոփել առայսօր ոլորտում արված հետազոտությունները և անդրադառնալ դրանց արդյունքում առաջարկությունների իրագործմանը, վերլուծել օրենսդրությունը և վեր հանել աշխատանքային պայմանագրի հետ կապված իրավական բացերը։

Օգտագործելով հետազոտության շրջանակներում վեր հանված տվյալները՝ կազմակերպությունը նպատակ ունի կոնսորցիումի մյուս անդամների հետ միասին ներկայացնել առաջարկություններ, մշակել պայմանագրերի օրինակելի ձևեր և աջակցել դրանց իրականացման ջատագովությանը։

Կոնսորցիումի անդամ հանդիսացող «Պրիզմա» հետազոտական կենտրոնը ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությամբ վեր է հանելու աշխատանքային պայմանագրերի ոլորտում առկա խնդիրները, աշխատանքային պայմանագիր կնքել/չկնքելու արդյունքում առաջ եկած խախտումների տեսակները, աշխատանքային իրավունքների մասին իրազեկման հարցերը: Ծրագրի հետազոտական բաղադրիչի նպատակն է Հայաստանում աշխատանքային պայմանագրերի բարելավմանն ուղղված առաջարկների ներկայացումը:

Ջատագովության փորձ ունեցող Հանրային լրագրության ակումբը ծրագրի շրջանակում կապահովի հանրության և շահագրգիռ այլ կողմերի հետ հաղորդակցությունը: «Կատարված հետազոտությունների, դրանց հիման վրա արված առաջարկությունների և իրականացվող բարեփոխումների մասին իրազեկման աշխատանքներ կիրականացվեն հանրության լայն շրջանակներում:  Մասնավորապես, հանդիպումներ կկազմակերպվեն պետական և մասնավոր  կառույցների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև  աշխատող և գործազուրկ քաղաքացիների հետ: Կկազմակերպվեն նաև ՔՀԿ-ների հետ սեմինարներ բոլոր մարզերում և Երևանում՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկության և իրավագիտակցության մակարդակը, ինչպես նաև զարգացնել վերջիններիս կարողություններն այս ոլորտում», – նշեց Հանրային լրագրության ակումբի նախագահ Սեդա Մուրադյանը:

«Իրականացնելով Աշխատանքային օրենսգրքի և ենթաօրենսդրական ակտերի ուսումնասիրություն, մասնավորապես՝ պայմանագրի վերաբերյալ դրույթների վերանայում, հաշվի առնելով նաև Կովիդ-19-ից հետո առցանց աշխատանքի առանձնահատկությունները և դրանց օրենսդրական կարգավորումների բացերը՝ «Աշխատանքային իրավունքներ» կոնսորցիումը մշակված առաջարկությունների փաթեթը կներկայացնի որոշում կայացնող մարմիններին, – նշեց «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ  նախագահ Նաիրա Առաքելյանը:

Վերջինիս ընդունման արդյունքում, ըստ նրա, կունենանք աշխատանքային պայմանագրերի բարելավված, թափանցիկ և հաշվետվողական գործընթաց ՀՀ-ում, ինչպես նաև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազում աշխատանքային պայմանագրերի կնքման ոլորտում:

Ծրագրի մասին՝ այստեղ։

Սույն ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները և նյութերի բովանդակությունը միմիայն «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-նն ու ծրագրի գործընկերներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:Subscribe to our newsletter

Share via
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Send this to a friend