Նախկին Projects

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն, «Պրիզմա» հետազոտական ընկերությունը, «Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ-ն, «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն միավորվել և ստեղծել են «Աշխատանքային իրավունքներ» կոնսորցիումը «Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում» ծրագրի իրականացման համար: Այն մեկնարկել է 2021 թվականի հունիսին և կիրականացվի մինչև 2022 թվականի հունիսը։

Այս ծրագիրը մաս է կազմում՝ «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի, որն էլ իրականացվում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ), «Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն հասարակական կազմակերպության (Սոցիես), Բուն TV հիմնադրամի (Բուն TV), «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԴԵՀԿ) և «ՍՈՍԵ կանանց հիմնահարցեր» հասարակական կազմակերպության կազմած կոնսորցիումի կողմից Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով։

Բյուջեն՝ 8.320.000 ՀՀ դրամ։

Ծրագրի նպատակն է.

Բարելավել գործատու և աշխատող հարաբերությունները՝ դրանք դարձնելով իրավահարաբերություններ՝ ներկայացնելով հիմնավորված և վստահելի առաջարկներ, հետամուտ լինելով վերջիններիս ներառմանն ու իրացմանը՝ ի նպաստ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության:

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Իրականացնել համապարփակ ուսումնասիրություն աշխատանքային պայմանագրերի ոլորտում՝ վեր հանելով հաճախ հանդիպող խնդիրները օրենսդրական և իրավակիրառ մակարդակում
  • Կազմել ամփոփ եզրակացություն վերհանված խնդիրների հիման վրա
  • Մշակել տվյալահեն առաջարկությունների փաթեթ՝ ուղղված ոլորտի բարեփոխմանը
  • Իրականացնել թիրախավորված աշխատանք պատկան մարմինների հետ՝ ուղղված առաջարկների ներառմանն ու կիրառմանը
  • Մեծացնել ՔՀԿ-ների ազդեցությունը ոլորտում հանրային քաղաքականությունների մշակման և իրականացման գործընթացներում:

Սույն ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները և նյութերի բովանդակությունը միմիայն «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-նն ու ծրագրի գործընկերներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:Share via
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Send this to a friend