ASOE Acting for Safer Online Environment: information literacy intervention for preschools

Title: ASOE – Acting for Safer Online Environment: information literacy intervention for preschools

Donor: US Embassy in Yerevan 

Implementation period: June 2020 – April 2021

Project budget: 42.790 USD.

The purpose of the project is:

To promote media and information literacy in Armenia in preschool education  and advocate for the integration of these concepts in the national educational strategy and curricula through a series of actions aimed at inspiring, educating, training and motivating key stakeholders.

The project will focus on the early childhood and preschool educational programs and will support teachers and parents in the development of their skills to enable them to address the tough challenges of misinformation and disinformation.

Objectives and Expected Outcomes are:

a) to study the national educational curricula and find out possibilities for interventions and improvement of information and media literacy education in preschools of Armenia with the support of local, S. and Finnish experts

b) to provide high quality materials on media and information literacy in Armenian with a focus on pre-schools, including through the translation and publication of internationally renowned thematic story books into Armenian

c) to help teachers develop their capacity in teaching media and information literacy skills.

Related News

 • Meeting with the Founder of American Mythos Labs company

  📣 The Founder and CEO of Mythos Labs is coming to Armenia․ On December 2, at 14:30 in the hall named after Harutyun Shmavonyan of Yerevan State University, Priyank Mathur will speak about educational programs and the fight against disinformation through artificial intelligence. Mr. Mathur served as a Policy Advisor and Intelligence Analyst at the

  December 1, 2022
 • Information session of the Media and Information Literacy Hackathon

  On November 11, 18:30, an information session will take place on “Media and information literacy Hackathon 2022” at the ISTC Foundation. The Hackathon is being implemented by the Public journalism club jointly with the “Innovative Solutions and Technologies Center” Foundation with the support of the US Department of State Public Diplomacy Section within the framework

  November 8, 2022
 • The Public Journalism Club, in collaboration with Spanish Maldita, has launched an educational course on fact-checking and media literacy

  The Public Journalism Club (PJC), funded through a Department of State Public Diplomacy Section grant, has created a Media and Information Literacy Accelerator. It is a unique educational project aimed at media literacy and fact-checking, envisaged for media workers of Yerevan and regions, as well as students of journalism faculties. Out of the large number

  October 28, 2022
 • War Documentarians (Fragmentary Experience)

  Nazik Armenakyan Text Editor: Anush Kocharyan Media professionals often read, watch, hear, write and tell harsh stories happening to others. One would think we are hardened, our emotions immunized… But at least for me, it is not like that anymore. It is not like that after the latest war in Artsakh. I feel emotional even

  October 25, 2022
 • Ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ. եռակողմ փաստաթուղթը ժամանակի փորձություն է անցնում

  Հեղինակ Արամ Մուրադյան   Ամեն նոր ու լայնամասշտաբ էսկալացիայի հետ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին հայտարարությունը, որ ստորագրվել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10-ը, դառնում է ավելի ու ավելի քիչ կայուն՝ որպես տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հիմք։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից երկու տարի անց այդ փաստաթղթի դրույթների իրականացման տեմպերը զգալիորեն թուլացել են։ Ռուսաստանը փաստացի

  October 24, 2022

Subscribe to Media Center broadcasts and news.

Other Projects

Share via
Send this to a friend